โซล่าเซลส์

[[pic1]]

ประโยชน์ของโซล่าเซลส์

โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร บ้านเรือน และสำนักงาน ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นใหม่ และทีมผู้ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย


NYS service

พูดคุยปรึกษาเรื่อง ปัญหาที่เกิดกับระบบต่างๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ม่าน และ ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อสอบถามพวกเรา NYS ได้เสมอครับ

0611639287